AdobePhotoshop I - základní

Posluchači školení Photoshop základní se naučí efektivně zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci základní nástrojů, efektů a filtrů v programu Adobe Photoshop. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. 

Požadované znalosti: Základy ovládání PC


Délka kurzu:                 dva dny

Osnova kurzu:          


Úvod do rastrové grafiky- rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
- režim barev
- rozlišení obrázku
- formáty souborů pro rastry
- kvalita a komprese obrázků

Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop- seznámení s rozhraním
- vlastní uspořádání oken a panelů
- uložení a načtení pracovní plochy
- práce s pravítky a vodítky
- efektivní používání
- klávesové zkratky

Základní úpravy obrázků- velikost plátna
- velikost obrazu
- natočení a převrácení plátna
- úvod do vrstev
- barva popředí, pozadí

Práce s výběry- využití funkce výběru
- seznámení s výběrovými nástroji
- práce s výběrem
- nástroj Libovolná transformace

Základní nástroje- nástroj kapátko, plechovka barvy
- nástroj oříznutí
- nástroj štětec, guma
- nástroj klonovací razítko
- nástroj retušovací štětec
- vyplnit pozadím
- nástroj přesun

Vektorové objekty- nástroj text
- nástroje tvarů
- nástroj pero
- práce s cestami

Přizpůsobení obrazových vlastností- vysvětlení pojmu „histogram“
- základy Camera Raw
- úrovně
- vyvážení barev
- křivky
- jas a kontrast
- odstín a sytost
- černá a bílá

Filtry- základy uměleckých filtrů
- rozostření
- základy ostření

Spojení panoramatických fotek
Export a ukládání

Novinky na email

Přihlášení