MS Word I - základní

Požadované znalosti: Základy ovládání PC.


Délka kurzu: 2 dny
Místo konání: Pardubice 
 
Osnova kurzu:
Práce s textem a nastavení formátování písma- psaní speciálních znaků, česká x anglická klávesnice, klávesy pro rychlý pohyb v textu
- font, velikost, druh, barva, zvýraznění, ohraničení písma
- kopírování, vyjmutí a vkládání textu
- klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu
Nastavení odstavce- zarovnání textu
- nastavení odsazení, řádkování a mezer
- nastavení tabulátorů
- vložení konce stránky
Odrážky a číslování- zapínání číslování a odrážek
- změna formátu číslování a odrážek
Způsoby zobrazení dokumentu- normální rozvržení, rozvržení při tisku
- zobrazení skrytých znaků
- rozvržení dokumentu
Nastavení vzhledu stránky- formát a orientace papíru
- okraje stránky
- záhlaví a zápatí
- vložení číslování stránek
Tabulky v Micsoroft Word- vytvoření tabulky
- práce s řádky a sloupci, sloučení buněk
- formátování tabulky
Vkládání objektů- vložení obrázku
- změna vlastností obrázku
- výřez obrazovky
- vkládání grafů a tabulek z Microsoft Excel
Nástroje pro práci s textem- automatické opravy
- kontrola pravopisu
- vyhledávání v textu
Úvod do práce se styly- výhody používání stylů
- přednastavené styly
- styl nadpisu a odstavce
- přednastavené motivy a jejich vliv na vzhled dokumentu
Tisk a publikování dokumentu- nastavení tisku a tiskárny
- uložení do formátu PDF z Microsoft Word

Novinky na email

Přihlášení