MS Project

Kurz je zaměřen na seznámení s produktem MS Project, pochopení logiky řízení a sledování  projektů. V průběhu kurzu Vás naučíme ovládat program a ukážeme možnosti produktu. Naučíte se vytvořit nový projekt a připravit v něm časový plán, přiřadit potřebné zdroje, řešit jejich přetížení, plánovat a monitorovat náklady, aktualizovat projekt, sledovat průběh projektu a seznámíte se s možnostmi prezentace stavu projektu.
 
Délka kurzu : 1 den
Cena : dohodou
 
Osnova kurzu
Úvod
-   Základní pojmy
-   Funkce programu
Seznámení s prostředím
Pás karet
-   Struktura souboru
-   Prohlížení dat
Vytvoření projektu
-   Nastavení
-   Kalendáře
-   Fond pracovní doby
Práce s úkoly
-   Definování úkolů
-   Osnova
-   Úkoly a jejich vazby
-   Časová omezení a termíny
-   Ručně plánované úkoly
-   Časová osa
-   Kritická cesta,
-   trasování úkolů
Práce se zdroji
-   Typy zdrojů - materiál, pracovní, nákladový
-   Nastavení zdrojů
-   Přiřazení zdrojů
-   Výpočet pracnosti
-   Typy úkolů pro různé metody přiřazení pracovních zdrojů
-   Vytížení, přetížení a vyrovnání zdrojů
-   Týmový plánovač
Náklady
-   Typy nákladů
-   Náklady úkolu, zdroje, projektu
-   Rozložení nákladů v čase
Spuštění, řízení a sledování průběhu projektu
-   Směrný plán
-   Aktualizace projektu, úkolů
-   Změny plánu
-   Sestavy, analýza dat
Modifikace prostředí projektu
-   Tvorba vlastních polí
-   Úprava zobrazení, tabulek, filtrů
-   Úprava pásu karet
-   Práce se šablonami
Sledování běhu projektu
-   Směrný plán?
-   Zadávání hodnot
-   Aktualizace úkolů
-   Porovnávání skutečnosti s plánem
-   Reporty aktuálního stavu projektu
 
Reporting
-   Využití a tvorba nových souhrnných panelů a sestav v MS Project
-   Předání důležitých informací o projektu pomocí emailu
-   Přehledný export do prezentace MS PowerPoint
-   Uložení hodnot do tabulek MS Excel
-   Vhodná zobrazení a jejich přizpůsobení
-   Tiskové výstupy
-   Analýza pomocí MS Excel (kontingenční tabulky, podmíněné formátování)
-  Modifikace prostředí (tabulky, zobrazení, vlastní sloupce)  
Výstupy
-   Tisk, Obrázek, PDF
Kopírování, Export do MS Excelkurzu:

Novinky na email

Přihlášení