K výuce

klávesové zkratky

Využívejte klávesové zkratky

Nic neurychlí práci tak dobře jako náhrada úkonů, které běžně děláte myší, užitím klávesových zkratek. Po určité době cviku vám ty základní obrazně "přejdou do krve" a budete je dělat téměř automaticky. To je rozdíl od pohybu myší, který musíte stále vědomě kontrolovat.

 

Jen si spočítejte, kolik času vás stojí překliknutí z jednoho okna ve Windows do druhého. A přitom stačí rovnou na klávesnici stisknout klávesy "ALT" a k tomu "TAB". Ani nemusíte ruku z klávesnice zvednout a přesunout ji na myš. Naučte se pár klávesových zkratek a až je budete ovládat, přidávejte postupně další. Řadu těch opravdu zajímavých naleznete zde:

Systémové klávesové zkratky:

• F1 - nápověda systému Windows
• F2 - editování názvu objektu (soubory a složky)
• F3 - vyhledávání souborů, složek a počítačů
• F4 - skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
• F5 - obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
• F6 - v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna (menu, adresa, objekty)
• Num Lock - stisknutím této klávesy na dobu delší, než pět sekund, dojde k ozvučení těchto kláves: Caps Lock, Num

Lock a Scrool Lock
• Delete - odstranění dokumentu či textu
• CTRL+Esc - otevření Start menu
• CTRL+A - vybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
• CTRL+levý klik myši - přidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování

objektů
• CTRL+O - otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
• CTRL+šipka nahoru nebo dolů - přesun na další řádek s textem
• CTRL+šipka vlevo nebo vpravo - přesun na další slovo
• CTRL+Shift - přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG)
Backspace (šipka vlevo, nad entrem) - zobrazí složky o úroveň výš (v Tomto počítači nebo Průzkumníku)
• CTRL+ALT+Delete - ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
• CTRL+D - odstraní označený soubor, nebo složku
• ALT+Print Screen - zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
• ALT+Enter - je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
• ALT+TAB - přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
• ALT+ESC - přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
• ALT+F4 - zavření okna či programu
• ALT+podtržené písmeno - podržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
• TAB - přesun k další položce v okně programu či v IE
• SHIFT+TAB - přesun k předchozí položce či v IE
• SHIFT+Delete - smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
• ESC - stornování právě prováděné akce

Programové klávesové zkratky:

• CTRL+C - zkopírování objektu či textu do schránky
• CTRL+X - vyjmutí objektu či textu do schránky
• CTRL+V nebo CTRL+Insert - vložení objektu či textu ze schránky
• CTRL+Z - krok zpět. Zrušení poslední akce (opakováním kl. zkratky dochází k dalšímu zrušení akce)
• CTRL+S - uloží aktivní dokument free viagra sample
• CTRL+B - změna standardního písma na Bold (tučné)
• CTRL+U - změna standardního písma na Underline (podtržené)
• CTRL+I - změna standardního písma na Italic (kurzíva)
• ALT+V - rozbalí položku Nápověda
• ALT+N - rozbalí položku Nástroje
• ALT+O - rozbalí položku Oblíbené
• ALT+Z - rozbalí položku Zobrazit
• ALT+A - rozbalí položku Úpravy

Klávesové zkratky v Internet Exploreru:

• Bakspace - o stránku zpět
• ALT+šipka vpřed - o stránku vpřed
• Enter - přesun na stránku, na niž odkazuje aktuální odkaz
• Šipka dolů - posune text dolů
• Šipka nahoru - posune text nahoru
• CTRL+F5 - aktualizace stránky, nikoliv však z cache, jak je tomu u F5
• CTRL+H - otevře historii
• CTRL+B - uspořádá oblíbené položky
• CTRL+I - vyvolá menu oblíbené
• CTRL+W - zavře okno, uzavírá i průzkumníka
• Home - skočí na první soubor nebo složku v aktuální složce
• END - skočí na poslední soubor nebo složku v aktuální složce
• Page Down - posune text o jednu stranu níže
• Page Up - posune text o jednu stranu výše
• F11 - celoobrazovkový mód
• CTRL+Enter - automaticky do adresy doplní řetězce www a cz (v případě, že máte českou verzi)

Obecné klávesové zkratky:

• F10 - aktivuje panel nabídek v programech či oknech
• SHIFT+F10 - zobrazí místní nabídku v daném programu
• SHIFT - přidržíte-li tuto klávesu při vkládání CD obsahujícího autorun (samospustitelné CD), nedojde k jeho

spuštění
• ALT+Space (mezerník) - vyvolá systémovou nabídku aktivního okna. V něm můžete provádět tyto funkce: obnovit,

minimalizovat, zavřít atd.
• ALT+mínus - stejná funkce jako s mezerníkem. Funguje jen v některých programech
• ALT+šipka - otevře nabídku lišty
• CTRL+F4 - zavře podrodičovská okna (např. ve Wordu dojde k uzavření otevřeného dokumentu, ale program zůstane i

nadále aktivní)
• ALT+F6 - přepínání mezi podrodičovskými okny (např. ve Wordu se tímto způsobem lze přepínat mezi otevřenými

dokumenty)

Klávesové zkratky s klávesou Windows:

 

• Windows - vyvolání nabídky Start
• Windows+R - vyvolání okna Spustit
• Windows+L - změna uživatele (jen v OS Win XP)
• Windows+M - minimalizace všech otevřených oken do lišty
• Shift+Windows+M - maximalizace všech oken
• Windows+F1 - nápověda systému Windows
• Windows+E - otevře průzkumníka Windows
• Windows+F - otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
• Windows+D - minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
• CTRL+Windows+F - otevře okno pro hledání počítače
• CTRL+Windows+TAB - přepínání součástí v nástrojové liště
• Windows+TAB - pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
• Windows+Break - otevře okno s informacemi o systému (Systém - Vlastnosti)


Pokud se Vám práce s klávesovými zkratkami zalíbí, můžete si je vytvářet, měnit a doplňovat podle svých potřeb. Slouží k tomu specializované programy, které Vám s organizací klávesových zkratek pomohou. Mezi ty nejdařilejší patří například:

Qliner hotkeys
Shortcuts Map
Keyboard Extensions
DG Winamp Control Panel
HotKeyz
AutoHotkey
HotkeyP

Souhrnný přehled těchto programů s odkazy na weby, kde si je můžete bezplatně stáhnout, naleznete v článku na adrese

http://jdem.cz/bx2k7


Pěkný článek týkající se Úspory času pomocí rychlých klávesových zkratek naleznete na adrese:

http://jdem.cz/bx2q8

Novinky na email

Přihlášení